در کلام امام علی نقی (ع)

فِی إحدی الزِّیارتِ الجامِعَهِ – : اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی الطّاهِرِه الْبَتُولِ ، الزَّهْرَاءِ ابْنَهِ الرَّسُولِ ، أُمِّ الأَئِمَّهِ الهادینَ ، وَ سَیِّدهِ نِسَاءِ العالَمینَ ، وَارِثُهِ خَیرِ الأَنبِیإِ ، وَ قَرینَهِ خَیرِ الأَوصِیاءِ ، القادِمَهِ عَلَیکَ مُتَألِّمَهَ مِنْ مُصابِها بِأَبیها . . . ، صَلاهً لَا غایَهَ لِأَمَدِها ، وَ لَا نِهایَهَ لِمَدَدِها ، وَ لَا انْقِضَاءَ لِعَدَدِها.

اللَّهُمَّ فَتَکَفَّل لَهَا عَنْ مَکارِهِ دَارِ الْفَنَاءِ فی دَارِ الْبَقَاءِ بِأَنْفُسِ الأَعواضِ ، وأَنِلها مِمَّنْ عانَدَها نِهایَهَ الْآمَالِ وَ غایَهَ الْأَغْرَاضِ ، حَتّی لَا یَبقی لَهَا وَلیُّ سَاخِطُ لِسَخَطِها إِلَّا وَ هُوَ رَاضٍ ، إنَّکَ أَعَزُّ مَنْ أَجَابَ المَظلومینَ وَ أَعْدَلُ قَاضٍ ، اللَّهُمَّ أَلْحِقها فِی الإِکرامِ بِبَعلِها وَ أبیها وَ خُذْ لَهَا الْحَقَّ مِنْ ظالِمیها.

امام هادی (ع) : در یکی از زیارت های جامعه – : بار خدایا ! بر آن بانوی پاک بریده از دنیا و نورانی تر ، دخت پیامبر ، مام پیشوایان هایتگر و سرور بانوان جهان ، وارث بهترین پیامبران ، و همسر بهترین اوصیا درود فرست ؛ همان کس که وقتی نزد تو آمد از مصیبت (مرگ) پدرش دردمند بود …، درودی که زمان آن را پایانی و مدّتش را نهایتی و شمارش را به سر آمدنی نباشد.

بار خدایا! به جای ناملایماتی که در سرای نابودی کشید ، بهترین عوض ها را در سرای جاودانگی به او عطا فرما ، و او را درباره کسانی که با او کینه توزی کردند ، به نهایت آرزو ها و غایت خواسته هایش برسان ، تا آنکه هر دوستار او که بر اثر خشم او ، در خشم بوده ، خشنود شود ، که به راستی ، تو قوی ترین کسی هستی که به داد ستم دیدگان رسیده ای ، و دادگر ترین داورانی . بار خدایا ! او را نیز در گرامیداشت ، به پایه شوهرش و پدرش برسان و حق او را از ستمگران بر او ، بستان.

Leave a Comment