در کلام امام محمد تقی (ع)

موسی بن قاسم گوید : به حضرت جواد (ع) عرض کردم : تصمیم گرفته بودم برای شما و پدر بزرگوارت طواف کنم. گفتند که به نیابت جانشینان نمی شود طواف کرد. فرمود: هر قدر که می توانی طواف کن چون این کار جایز است.

سه سال بعد خدمت آن حضرت رسیدم و راجع به طوافهایی که برای معصومان انجام داده بودم ، توضیحاتی دادم سپس عرض کردم : گاهی از طرف مادرت حضرت فاطمه (س) نیز طواف کردم و گاهی هم نکردم . فرمود : آن را زیاد انجام بده ، زیرا که برترین چیزی است که بدان عمل می کنی.

سلسله مقالات فاطمیه ص 336

Leave a Comment