دفاع پایان نامه با عنوان “استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه”

پایان نامه با عنوان “استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه”توسط سرکار خانم فاطمه فرجاد پزشک در دانشگاه الهیات مشهد انجام شد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشجو: خانم فاطمه سادات فرجادپزشک
راهنما: دکتر سلطانی
استاد مشاور: دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
عنوان: استنادات فقهی به اقوال و سیره حضرت فاطمه(س)در متون فقه امامیه
داوران: دکتر عابدی سرآسیا-دکتر محمد صادق علمی سولا

مطالب مرتبط

Leave a Comment