در نگاه مستشرقین

در نگاه مستشرقین

در نگاه مستشرقین

مستشرق در لغت: به معناي روشن و تابان آمده است. ولي منظور از مستشرقان معناي اصطلاحي آن است كه عبارت…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن