English

احادیث حکمت فاطمی 

————————

1 – حضرت فاطمه (س) و اهتمام به دین

الف. راهنمایی به دین

«اَلحَمدُ لِلهِ الَّذی هَدانی اِلی دینِهِ»

منبع:حکمت نامه فاطمی، ص 366.

«ستایش خدایی را که مرا به دین خودش هدایت فرمود».

Praise be to God who guided me to his religion.

ب. دچار نشدن دین به مصیبت

«اَلّلهُمَّ لا تَجعَل مُصیبَتی فی دینی»

منبع:حکمت نامه فاطمی، ص 374.

«خداوندا ! مصیبتم را در دینم مگذار ( یعنی حاضرم هر نوع مصیبتی را تحمل کنم اما دینم مصیبت دار نگردد)»

My God, do not put my problems into my religion.

ج. اصلاح دین

«اَلّلهُمَّ اَصلِح لی دینی»

منبع: حکمت نامه فاطمی، ص374.

«خدایا دین مرا اصلاح فرما ( یعنی کمک کن در دین دچار اعوجاج و انحراف نگردم و احیاناً آن را به بدعت و خرافات آلوده نسازم)»

My God, reclaim my religion.

د. دین، صیانت امور زندگی

«اَللّهُمَّ اَصلِح لی دینِی الَّذی هُوَ عِصمَهُ اَمری»

حکمت نامه فاطمی، ص 374.

«خدایا ! دین مرا که مایه عصمت و صیانت امور زندگی است اصلاح فرما»

My God, reclaim my religion which protects affairs of life.

ه. سلامت دین

«اَسئَلُکَ اللّهُمَّ … وَ رَزَقتَنِی السَّلامَهَ فی دینی»

حکمت نامه فاطمی، ص 382.

«خداوندا ! از تو می خواهم که سلامت در دین را روزی ام سازی (و هرچه از امور زندگی آسیب ببیند مهم نیست اما به دینم آسیب نرسد)».

My God, I ask you to give me the health and purity of religion.

و. واگذاری دین به خدا

«اَللّهُمَّ اِنّی اَستَودِعُکَ دینی»

منبع: حکمت نامه فاطمی ص 392.

«خدایا ! دینم را نزد تو امانت می گذارم (تا همواره نزد تو محفوظ و مصون بداند)»

My God, I entrust my religion to you.

2- حضرت فاطمه (س) و اُنس با قرآن 

اعتقاد به همه اجزاء قرآن

«اَلحَمدُ لِلهِ الَّذی لَم یَجعَلنی جاهِداً لِشَیئٍی مِن کِتابِهِ»

منبع:حکمت نامه فاطمی، ص 366.

«سپاس خدایی را که مرا منکر چیزی از کتابش قرار نداده و به همه مفاهیم و اجزاء کتابش قرآن، باور و اعتقاد راسخ دارم».

Praise be to Allaah, who did not strive me for anything from his book.

بهره گیری از قرآن

«وَ بِالقُرآنِ فَانفَعنی»

منبع: حکمت نامه فاطمی، ص 384.

«پروردگارا ! … و از قرآن بهره مندم ساز (تا از طریق قرآن نفع دنیا و آخرت ببرم)».

My Lord, benefit me from the Quran!

اقامه قرآن

«… و اَسئَلُکَ اللّهُمَّ اَن تَهَبَ لی یَقیناً وَ هَدیاً وَ نوراً وَ عِلماً وَ فَهماً حَتّی اُقیمَ کِتابَک»

منبع: حکمت نامه فاطمی، ص385.

«(خدایا از تو می خواهم) که به من یقین، هدایت، نور ، علم و فهم عطا کنی تا کتاب و قرآن ات را اقامه کنم ».

My God, give me certainty, guidance, light, science and understanding to prepare and make arrangement your Qur’an.

3- حضرت فاطمه (س)  و دعا

3-Fatima (ع) and Pray

مستجاب الدعوه بودن

«وَاللّهِ یَابْنَ الْخَطّابِ لَوْلا أنّى أكْرَهُ أنْ یُصیبَ الْبَلاءُ مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، لَعَلِمْتَ أنّى سَأُقْسِمُ عَلَى اللّهِ ثُمَّ أجِدُهُ سَریعَ الاْجابَهِ».

اصول كافى، ج 1، ص 460، بیت الأحزان،ص 104.

«حضرت به عمر بن خطّاب فرمود: سوگند به خداوند، اگر نمى ترسیدم كه عذاب الهى بر بى گناهى نازل گردد، متوجّه مى شدى كه خدا را قسم مى دادم و نفرین مى كردم. و مى دیدى چگونه دعایم سریع مستجاب مى گردید».

She told to Ibne Khattab: “I swear to God, if I did not fear that God’s punishment would be revealed to innocent people, you would realize that I swore to God and I would have cursed. And you saw how fast I was accepted.”

وقت دعا

«اِصْعَدْ عَلَى السَّطْحِ، فَإنْ رَأیْتَ نِصْفَ عَیْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلّى لِلْغُرُوبِ فَأعْلِمْنى حَتّى أدْعُو».

منبع: دلائل الإمامه، ص71، س16، معانى الأخبار، ص399، ضمن ح9.

«روز جمعه نزدیك غروب آفتاب به غلام خود مى فرمود: بالاى پشت بام برو، هر موقع نصف خورشید غروب كرد مرا خبر كن تا براى خود ـ و دیگران ـ دعا كنم».

Time of Pray

On Friday, near the sunset, she said to his servant: Go upstairs, once the sun sets down, let me know so that I pray for myself and others.

 اجابت دعا  

«یا أکرَمَ الأَکرَمینَ، ومُنتَهی اُمنِیَّةِ السّائِلینَ، أنتَ مَولایَ، فَتَحتَ لی بابَ الدُّعاءِ وَالإِنابَةِ، فَلا تُغلِق عَنّی بابَ القَبولِ وَالإِجابَةِ».
منبع: فلاح السائل : 175.

«فاطمه علیهاالسلام ـ در دعایش ـ : ای گرامی ترینِ گرامیان و نهایتِ آرزوی خواستاران! تو سرور منی که درِ دعا و توبه را برای من گشودی. پس درِ قبول و اجابت دعا را بر من مبند».

Fatima (ع) said in her prayer: “O dearest dear! You are my server who opened the gate of prayer and repentance to me. So do not close the gate of prayer acceptance.”

4-حضرت فاطمه (س) و نماز 

4- Fatima (ع) and Prayer

حکمت فریضه نماز

«فَرَضَ اللّه ُ الصَّلاةَ تَنزِیها مِنَ الکِبرِ»

منبع: بحار الأنوار، ج 82، ص 209.
«حضرت فاطمه علیهاالسلام :خداوند نماز را برای دوری از کبر واجب کرد».

The benefits of prayer

God had obligated the prayer to keep the believer from selfishness.

اهتمام به وقت نماز 

«اجلسـى عنـد راسى فاذا جاء وقت الصلوه فاقیمینى».

منبع: فرهنگ سخنان حضرت فاطمه، ص158.

«و بر بالینم بنشین، هرگاه وقت نماز شد مرا از خـواب بیدار کن».

Attention to prayer time

Sit down on my bed, and wake me up when it comes to prayer.

لباس ویژه نماز 

«هو عنبر یسقط من اجنحه جبرئیل»

منبع: فرهنگ سخنان حضرت فاطمه، ص 159.

«این عطر، مشکى است که از بال و پر جبرئیل فرو ریخته است».

Special clothes for prayer

This perfume is a fragrance that has fallen from the wings of Gabriel.

عطر برای نماز

«هو عنبر یسقط من اجنحه جبرئیل»

منبع: فرهنگ سخنان حضرت فاطمه ص 159.

«این عطر، مشکى است که از بال و پر جبرئیل فرو ریخته است».

Perfume for prayer

This perfume is a fragrance that has fallen from the wings of Gabriel.

عطری از جبرائیل

«هو عنبر يسقط من اجنحة جبرئيل»

منبع:كشف الغمه، ج 2، ص 62.

«اين عطر( عطری که در نماز استفاده می کرد ) ، مشكى است كه از بال و پر جبرئيل فرو ريخته است».

Perfume of Gabriel

This perfume is a fragrance that has fallen from the wings of Gabriel.

5- حضرت فاطمه (س) و رفتار اجتماعی

5-Fatima (ع) and social behavior

خوشرویی

A. Sociable

الف. «الْبُشْرى فى وَجْهِ الْمُؤْمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبهِ الْجَنَّهَ، وَ بُشْرى فى وَجْهِ الْمُعانِدِ یَقى صاحِبَهُ عَذابَ النّارِ».

منبع: تفسیر الإمام العسكرى (علیه السلام)، ص 354، ح 243.

«تبسّم و شادمانى در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت، و نتیجه تبسّم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمنى از عذاب خواهد بود».

Smile and happiness to believers leads the Muslim to Paradise, and the result of smile against enemies and opponents will be safety from torment.

ب. «بِشرٌ فی وَجهِ المُؤمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبِهِ الجَنَّةَ»

منبع: نهج الحیاة، ج 75، ص401.
«حضرت فاطمه علیهاالسلام :خوش رویی هنگام روبه رو شدن با مؤمن ، بهشت را بر فرد خوش رو واجب می کند».

Fatima (ع) said: Meeting with the believer, with a sense of smile and passion, obliges him the paradise.

چهره باز با دوست و دشمن / پاداش گشاده رویی با دوست و دشمن

قالت حضرت فاطمه (س): «بِشرٌ فی وَجْهِ الْمُؤْمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبهِ الْجَنَّةَ، وبِشْرٌ فی وَجْهِ الْمُعانِدِ یَقی صاحِبَهُ عَذابَ النّارِ».

منبع:فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا، محمد دشتی ،ص 21.

حضرت فاطمه (س): «پاداش خوشرویی در برابر مومن بهشت است و خوشرویی با دشمن انسان های ستیزه جو، انسان را از عذاب آتش باز می دارد».

Fatima (ع) said: Smile and happiness to believers leads the muslim to Paradise, and the result of smile against enemies and opponents will be safety from torment.

 

فضائل قرآن 

«وَ مَعَنا کتابُ اللهِ النّاطِقُ وَ القُرآنُ الصّادِقُ و النُّورُ السّاطِعُ وَ الضّیاءُ اللّامِعُ، بَینةٌ بَصائِرُهُ، مُنکَشِفَةٌ سَرائِرُهُ، مُتَجلِّیَةٌ ظَواهِرُهُ، مُغتَبَطَةٌ بِهِ أشیاعُهُ، قائِدٌ اِلی الرِّضوانِ إتِّباعُهُ، مُؤدٍّ اِلی النَّجاة استِماعُهُ، بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللهِ المُنَوَّرَةُ وَ عَزائِمُهُ المُفَسَّرَةُ وَ مَحارِمِهُ المَحَذَّرَةُ وَ بَیَّناتُهُ الجَالِیةُ وَ بَراهینُهُ الکافِیَةُ وَ فَضائِلُهُ المُندُوبَةُ وَ رُخَصُهُ المَوهُوبَةُ وَ شَرائِعُهُ المَکتُوبَةُ»

«کتاب ناطق خدا با ما اهل بیت است، قرآن راسـتگو، نـور فـروزان و شـعاع درخشان، که بیان و استدلالهاى آن روشن، و اسرار و بـاطن آن آشـکار اسـت، ظاهر آن جلوه گر، و پیروان آن زبانزد جهانیانند پیروى قرآن انسان را به بهشت مى کشاند، سخن شنوى از آن به نجـات مـى انجامد، به وسیله قرآن به حجتهاى نورانى خدا، و به واجبات تفسیر شـده، و بـه محرمات نهى شده، و به استدلالهاى جلوه گر، و به براهین کامل هـدایتگر، و بـه فضائل پسندیده، و به مستحبات بخشـوده، و بـه قـوانین و آیـین واجـب شـده پروردگار، مى توان راه یافت».

 that is the book of Allah (Qurʾan), the speaking one .It is a book of complete truthfulness and a bright light, the brilliant light. Its imminence is evident, its secrets are revealed, its apparent aspects are clear, its adherents become reasons for others to envy, it leads its adherents to the status of paradise (or the pleasure of Allah) its listeners are guided towards salvation6 and through it are gained the illuminated evidences of Allah It determines the ordinances and prohibitions (of Allah), its evidences are illuminated and its proofs are sufficient, it contains the virtues of the recommendable acts (mustahabbat)7, freedom with regards to performing the lawful things (mubah)8 and (informs about the) discouraged (makrūh)9 acts, and in it are written down other legal laws (of Islam).

سفارش به تلاوت قرآن 

«اِجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِي قُبَالَةَ وَجْهِي فَأَكْثِرْ مِنْ تِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ اَلْمَيِّتُ فِيهَا إِلَى أُنْسِ اَلْأَحْيَاءِ»

منیع: حکمت نامه فاطمی، محمد ری شهری، ص 668. 

«وکنار سرم ، روبروی صورتم بنشین و قرآن و دعا بسار بخوان ؛ زیرا این لحظه ، لحظه ای است که در آن مُرده به اُنس گرفتن بازندگان ، نیاز دارد». 

sit besides my head and in front of my face and read the Qur’an and prayer, Because at this moment is  dead needs others love.

نگاه معصومین

فضائل حضرت فاطمه(س)

——————————

 فاطمه(س) برگزیده خدا 

الف. «فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلی‌الله‌علیه‌وآله إِلَى عَلِيٍّ علیه‌السلام: يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَشْرَفَ عَلَى الدُّنْيَا فَاخْتَارَنِي مِنْهَا عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِينَ ثُمَّ اطَّلَعَ الثَّانِيَةَ فَاخْتَارَكَ عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِينَ بَعْدِي ثُمَّ اطَّلَعَ الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِينَ بَعْدَكَ ثُمَّ اطَّلَعَ الرَّابِعَةَ فَاخْتَارَ فَاطِمَةَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ». [1]

«در توصیه‏‌های پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به علی علیه‌السلام آمده است: ای علی! به‌درستی که خداوند در دنیا نظاره‏‌ای نمود و از میان مردان، مرا بر جهانیان برتری و فضیلت بخشید، و پس از آن نظاره دیگری کرد و تو را پس از من، بر جهانیان برتری بخشید، سپس برای بار سوم نظاره نمود و فرزندان تو، ائمه اطهار را پس از تو، بر مردان جهانیان برتری عطا فرمود، پس در مرتبه چهارم توجه دیگری نمود و فاطمه را برگزیده، بر زنان عالمیان برتری و فضیلت بخشید».

The Prophet Muhammad advised Imam Ali: “O Ali! It is true that God  searched the world and  selected men as the supreme leader of men among the men, and after that he  searched again in the world and  selected you after me, then he  searched for the third time in the world, and your children After you selected the leader of the people of the world, then he  paid attention to the fourth time and  selected Fatima as the supreme woman of the world..

ب. «اِنَّ اللهَ تعالی اِختارَ مِنْ النِساءِ اربعَ: مریمَ و آسیةَ و خدیجةَ و فاطمةَ».[2]
«پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا خداوند متعال چهار تن از زنان را برگزید: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه را».

Muhammad said: In fact, God had chosen four women: Mary, Jesus, Khadija and Fatimah.

ج. قال رسول اللّه صلى الله علیه وآله: «فاطِمَة لَیْسَتْ کَنِساءِ الآدَمیّین».[3]

«فاطمه مثل زنان آدمیان نیست».

muhammad  said Fatima is not like human women.

2- فاطمه(س) انسان حور سرشت

الف. قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: «…فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ».[4]

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «… پس فاطمه حوریه‏‌ای بشرگونه است و من هر گاه مشتاق بوی بهشت می‏‌شوم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می‏‌کنم».

 

Mohammad said: “Therefore, Fatima is an angel that is in the form of human, and I  smell my daughter Fatima whenever I am eager to smell paradise.”

ب.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِیَّةً فِی صُورَةٍ إِنْسِیَّةٍ».[5]

«بی شک فاطمه (س) حوریه ای است که به صورت انسان آفریده شده است».

Muhammad said:

 Undoubtedly, Fatima is an angel that God  created in the form of a human.

3- فاطمه سرور و بزرگ زن های عالم

الف. «اما اِبْنَتی فاطمةُ فهی سیدةُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ‌ و الآخرینَ».[6]
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: «اما دخترم فاطمه پس او سرور زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است».

Muhammad said:

 but My daughter Fatima is superior to all women in the world, From the past to the future.

ب. فِی اَمالِی اُلصَّدوقِ :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم قَالَ:

«ابْنَتِی فَاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ (الْخَبَرَ)».[7]

در کتاب امالی صدوق (رض) است که به روایت  ابن عبّاس ، پیغمبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فرمود:

«دختر من فاطمه سلام الله علیها بزرگ زنان عالم است».(الخبر)

In Amali al-Saduq’s book, quoted by Ibn Abbas, Mohammed said:

My daughter, Fatima, is the leader of women in the world.

ج. معانی الأخبار  الْهَمَدَانِیُّ، عَنْ عَلِیٍّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ علیه السلام :

أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم فِی فَاطِمَةَ أَنَّهَا سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ أَهِیَ سَیِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا؟

فَقَالَ:

ذَاکَ لِمَرْیَمَ کَانَتْ سَیِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَ فَاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ.[8]

در کتاب معانی الاخبار است که همدانی  گفت:

به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم:

مرا از قول پیغمبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم که فرموده:

فاطمه بزرگ زنان عالم است آگاه کن، آیا وی فقط بزرگ زنان زمانه‌ی خود بود؟

فرمود: این مقام از حضرت مریم که بزرگ زنان زمانه خود بود. ولی حضرت زهراء بزرگ زنان اوّلین و آخرین مردم است.

In the book, Ma’ani al-Akhbar,

 Imam Ja’far Sadiq asked Muhammad:

 Fatima  is the leader of women in the world, was she just the leader woman of her time?

 4- فاطمه (س) تجسم نیکویی

الف. قال رسول الله صلى الله علیه وآله: «لَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصاً لَكَانَ لَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصاً لَكَانَ فَاطِمَةَ بَلْ هِيَ أَعْظَمُ ، إِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ عُنْصُراً‌ وَ شَرَفاً وَ كَرَماً».[9]

«اگر نیکویی شخص بود، فاطمه می‌بود، بلکه او أعظم است، فاطمه دختر من بهترین اهل زمین است در کرم و عنصر و شرف».

If goodness was a person, he would have been Fatima, but he is a greater, Fatima, my daughter is the best people of the earth in the  element  honor and dignity.

ب. «وَ لَوْ کانَ الْحُسنُ شَخْصاً لکانَ فَاطِمَةَ بَلْ هی أَعْظَمُ».[10]

«اگر تمام خوبی ها و فضایل اخلاقی مجسّم شود، شایسته است که فاطمه (س) باشد؛ بلکه فاطمه (س) والاتر از همه آنها می باشد».

If all good and moral virtues are embodied, it is desirable to be Fatima , but Fatima  is superior to all of them.

5- فاطمه (س) سرور زنان بهشت

الف. «عَنْ أَنَسٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَ لَا أُبَشِّرُكِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَسَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ».[11]

انس گوید: عائشه به حضرت فاطمه (س) گفت: آیا تو را بشارت ندهم که از رسول خدا (ص) شنیدم می فرمود: سرور زنان بهشتی چهار زن می باشند: مریم دختر عمران، و فاطمه دختر محمد (ص) و خدیجه (ع) دختر خویلد، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.

Anas says: Aisha told Fatima : “I give you good news that I heard from the muhammad,” he said: The lady of the paradise women are four women: Maryam, daughter of Imran, and Fatima, daughter of Muhammad  and Khadija The daughter of Khoidel, and Pharaoh’s wife..

ب. عن أنس قال: قال رسول الله(ص): «خیر نسائها مریم وخیر نسائها فاطمه بنت محمد».[12]

انس گوید: «رسول اکرم (ص) فرمود: بهترین زنان بهشتی مریم و فاطمه دختر محمد می باشند».

The best women of Paradise are Maryam and Fatima, daughter of Muhammad.

ج. «یا بُنَیَّهَ اِنَّهُ لیَسَ اَحَدٌ مِن نِساءِ المُسلمینَ أعظَمَ رَزِیَّهً مِنکِ فَلا تَکُونی مِن أدنی اِمرَأهٍ صَبراً اِنَّکَ سَیِّدَهُ نِساءِ أهل الجَنَّهِ».[13]

«دختر عزیزم! هیچ کدام از زنان مسلمانان ارزش و مقام تو را ندارند. پس در صبر و بردباری همانند کمترین زنان نباش، زیرا تو سید و بزرگ زنان بهشتی».

My dear girl! Muslim women do not have value as much as you So be more patient than normal women. Because you are the leader of women paradise.

6- ایمان حضرت فاطمه (س)

الف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «یا سَلْمَانَ! اِنَّ ابنَتیِ فاطِمَه مَلَاَ اللهُ قَلبَها وَ جَوارِحَها ایماناً وَ یَقیناً اِلی مشاشِها تَفَرَّغَت لِطاعَهِ الله».[14]

«ای سلمان! به راستی که خداوند قلب و اعضای فاطمه علیها السلام تا استخوانهایش را از ایمان و یقین آکنده ساخته است; به گونه ای که در طاعت خدا جدیت دارد».

O Salman! Truly, God has created the heart and the members of Fatima and his bones from faith and certain so that worship God seriously.

ب. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم): «وَ أمَّا ابْنَتی فاطِمَةُ… مَتی قامَتْ فی مِحْرابِها بَیْنَ یَدَیْ رَبِّها جَلَّ جَلالُهُ زَهَرَ نُورُها لِمَلائِکَةِ السَماءِ کَما یَزْهَرُ نُورُ الْکَواکِبِ لِأهْلِ الْأرْضِ وَ یَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلائِکَتِهِ:یا مَلائِکَتِی، انْظُرُوا إلی أمَتی فاطِمَةَ سَیِّدَةِ إمائی قائِمَةً بَیْنَ یَدَیَّ تَرْتَعِدُ (تَرْعَدُ) فَرائِصُها مِنْ خیفَتی وَ قَدْ أقْبَلَتْ بِقَلْبِها عَلی عِبادَتی».[15]

«وقتى دخترم فاطمه در محراب عبادت مى ايستاد همچون ستاره اى براى ملائكه آسمان مى درخشيد. خدا به ملائكه مى گويد: اى ملائكه بنگريد به بهترين بنده من فاطمه, او در مقابل من ايستاده و از خوف من تمامى وجودش مى لرزد و با تمامى حضور قلبش به عبادت من روى آورده».

When my daughter Fatima stood in the altar of worship, she shone like a star for the angels of heaven. God tells the angels: “O angels look at my best servant, he stands in front of me, , his whole body shakes because he is afraid of me. He worship me from the depths of  heart.

7- شفاعت فاطمه(س)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «يَا فَاطِمَةُ! أَبْشِرِي فَلَكِ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ تَشْفَعِينَ فِيهِ لِمُحِبِّيكِ وَ شِيعَتِكِ».[16]

 «ای فاطمه علیها السلام مژده باد! که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی».

O fatima, good news, Along with God, you have a Valuable position where you intercede for your friend and Shias.

8- فاطمه (س) زهره است

الف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «أَنَا الشَّمْسُ وَ عَلِيٌّ الْقَمَرُ وَ الزُّهَرَةُ فَاطِمَةُ وَ الْفَرْقَدَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْن».[17]

«من خورشیدم و علی علیه السلام ماه و فاطمه علیها السلام، زهره (ناهید) است و حسن و حسین علیهما السلام دو ستاره نور افشان فرقدان هستند».

I am the sun and Ali Moon and Fatima are Venus (Venus) and Hassan and Hussein are two bright stars.

ب. «اطلبوا الشمس، فاذا غابت، فاطلبوا القمر، و اذا غاب القمر فاطلبوا الزهره، و اذا غابت الزهره، فاطلبوا الفرقدين. قلنا: يا رسول الله، من الشمس؟ قال: انا. و من القمر؟ قال: علي. فمن الزهره؟ قال فاطمه. قلنا: فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسين».[18]

آفتاب را بيابيد، و اگر آفتاب غروب کرد، ماه را طلب کنيد. در صورتيکه ماه از نظرها پنهان شد، زهره را بطلبيد، و اگر زهره ناپديد شد دو ستاره ي فرقدين رابجوييد.سؤال شد يا رسول الله مقصود از شمس و قمر و زهره فرقدين چه کساني هستند؟ فرمود: من آفتابم، علي ماه، و فاطمه زهره است، و حسن و حسين دو ستاره فرقدان.

Find the sun, and if the sun sets in, ask for the moon. If the moon was hidden, ask Venus, and if Venus disappeared, ask two of the star.

Asked: Prophet;  what do you mean? who are Shams and Qamar and Zohreh Farhadghid? He said: “I am the sun, Ali is the moon, and Fatima is Zohreh, and Hassan and Hussein are two stars.

9- صاحبان آیه تطهیر

قال رسول اللّه صلى الله علیه وآله: «أُنْزِلَتْ آیَةُ التطْهِیرِ فِیْ خَمْسَةٍ فِیَّ، وَفِیْ عَلیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفاطِمَة».[19]

«آیه تطهیر بر پنج نفر نازل شد: بر من و علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم‌ السلام».

The  tathir  verse was sent to five people: on me and Ali, and Hassan, and Hussein, and Fatimah.

10- خلقت حضرت فاطمه (س) 

 الف. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَلَثَّمُ فَاطِمَةَ وَ تَلْزَمُهَا وَ تُدْنِيهَا مِنْكَ وَ تَفْعَلُ بِهَا مَا لَا تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي بِتُفَّاحَةٍ مِنْ تُفَّاحِ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَتَحَوَّلَتْ مَاءً فِي صُلْبِي ثُمَّ وَاقَعْتُ خَدِيجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ فَأَنَا أَشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».[20]

 «امام محمّد باقر علیه السلام از جابر بن عبدالله نقل می‌کند که گفت: به پیامبر خدا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم گفته شد: یا رسول الله! برای چیست که این قدر فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را می‌بوسی و او را در بر می‌گیری و نزدیک خویش جای می‌دهی، با او یک لطف و مرحمتی داری که با دختران دیگر خود نداری؟! فرمود: جبرئیل سیبی از سیب‌های بهشتی برای من آورد و من آن را خوردم، آن سیب در پشت من مبدل به نطفه شد، وقتی با خدیجه همبستر شدم وی به فاطمه حامله گردید، لذا من از فاطمه بوی بهشت می‌بویم».

Imam Mohammad Baqir said that Jabrine Abdullah would say: It was said to the Prophet,

O mohammad! WHY DO you kiss Fatima and give her a hug so much, You pay more attention than other  your other daughters.

He said: Gibreel brought me an apple from Paradise, and I  have eaten it,the apple became a sperm in me, when I have gotten sex with Khadija,she became pregnant.for this reason Fatima  smells paradise.

منابع:

[1]بحارالانوار، ج۴٣، ص٢۶.

[2] بحار الانوار، ج 43، ص 19. 

[3] مجمع الزوائد ج 9 ص 202.

[4] بحارالانوار، ج٢٧، ص١١۶.

[5] همان، ج 78، ص 112.

[6] تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 338. 

[7] بحار ج43ص.

[8] بحار ج43ص26.

[9] مقتل الحسین : 1/60.

[10] مقتل الحسین خوارزمی،ج 1،ص 60.

[11] بحار ج 43ص51.

[12] کشف الغمّه ج1ص450.

[13] ذخائرالعقبی،ص39،ص136 و بحارالانوار،ج22،ص536 و کمال الدین،ص.

[14] بحارالانوار، ج 43، ص 46; مناقب، ج 3، ص 337.

[15] همان, ص173.

[16] بحارالانوار، ج 76، ص 359.

[17] بحارالانوار، ج 24، ص 74; معانی الاخبار، ص 114.

[18] رواه الحافظ الحاكم أبو القاسم الحسكاني في « شواهد التنزيل » :  ج 2 ص 211 ح 922.

[19] إسعاف الراغبین ص 116/ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة.

[20] بحار الانوار جلد 43 ص5.

Leave a Comment